умови укладення договору

ДОГОВІР НА ПОСЛУГИ СЕРВІСУ EASYBOX

Ви реєструєте поштову скриньку EASYBOX та вказуєте її, як свою зворотню адресу в листах, на конвертах та в документах:

               03039, Україна, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 2, п/с ****.

Ваші листи будуть щоденно скануватись та в форматі PDF відправлятись на вказану Вами електронну пошту. 

Всі оригінали листів ми збережемо і будемо пересилати на вказану Вами адресу доставки з обраною Вами періодичністю, або знищувати, за Вашим замовленням.

З сервісом EASYBOX Ви ніколи не пропустите важливого листа та вчасно зможете відповідати на кореспонденцію, навіть будучи у від’їзді.

Сервіс особливо зручний для:
 • відправки та отримання кореспонденції з регіонів, де поштові відділення тимчасово не працюють;
 • отримання кореспонденції тимчасово переміщеними особами;
 • переадресації кореспонденції з юридичної адреси чи представницького офісу;
 • отримання поштової кореспонденції при переході офісу на дистанційну форму роботи. 

Замовити поштову скриньку
Тарифи на послугу
мінімальний
кількість поштових скриньок - 1

100
грн./ на місяць

 • Прийом повідомлень про доставку і вручення та повернутих листів - без обмежень.
 • Прийом та сканування вхідної кореспонденції (включено в пакет) - до 10 листів
 • Прийом та сканування вхідної кореспонденції  (понад пакет)  -        2 грн/аркуш
 • Безкоштовне зберігання отриманої кореспонденції (включено в пакет) - 1 місяць
 • Зберігання отриманої кореспонденції (понад пакет) -        20 грн. за додатковий місяць
 • Відправка отриманої кореспонденції за тарифами Укрпошти відповідно до ваги кореспонденції, що відправляється.
 • Утилізація кореспонденції після 1 місяця зберігання - безкоштовно. 
оптимальний
кількість поштових скриньок - 1

400
грн./ на місяць

 • Прийом повідомлень про доставку і вручення та повернутих листів - без обмежень.
 • Прийом та сканування вхідної кореспонденції (включено в пакет) - до 50 листів
 • Прийом та сканування вхідної кореспонденції (понад пакет) -           2 грн/аркуш
 • Безкоштовне зберігання отриманої кореспонденції (включено в пакет) - до 3 місяців
 • Зберігання отриманої кореспонденції (понад пакет) -         20 грн. за додатковий місяць
 • Відправка отриманої кореспонденції за тарифами Укрпошти відповідно до ваги кореспонденції, що відправляється. 
 • Утилізація кореспонденції після 1 місяця зберігання - безкоштовно. 
бізнес
кількість поштових скриньок - 3

750
грн./ на місяць

 • Прийом повідомлень про доставку і вручення та повернутих листів - без обмежень.
 • Прийом та сканування вхідної кореспонденції (включено в пакет) - до 100 листів
 • Прийом та сканування вхідної кореспонденції (понад пакет) -          1,5 грн/аркуш
 • Безкоштовне зберігання отриманої кореспонденції (включено в пакет) - до 6 місяців
 • Зберігання отриманої кореспонденції (понад пакет) - безкоштовно
 • Відправка отриманої кореспонденції за тарифами Укрпошти відповідно до ваги кореспонденції, що відправляється. 
 • Утилізація кореспонденції після 1 місяця зберігання - безкоштовно. 

Під поняттям «лист» мається на увазі 1 поштове надходження обсягом до 5 аркушів. 

У разі надходження листа, що містить більше 5 аркушів, тарифікація послуги по скануванню та відправці на електронну пошту здійснюється відповідно до п. 3. 

При виборі послуги утилізації листів за Замовником залишається право замовити зберігання окремого листа шляхом відправлення відповіді на електронний лист з відповідним сканованим документом протягом 7 днів після отримання. 

Абонплата сплачується авансом за місяць. 

Додаткові послуги сплачуються відповідно до рахунку-фактури, виставленого Замовнику за підсумками звітного місяця не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Замовити поштову скриньку
зразок договору

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з приймання та обробки поштових відправлень

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ», (надалі – «Поштова служба», «Виконавець») в особі директора Куркіна Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з приймання та обробки поштових відправлень відповідно до положень цього Публічного договору (надалі іменується «Договір»).

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі
1.1. Публічний договір, Договір - правочин, що регулює відносини між Поштовою службою та Замовником щодо надання послуг з приймання та обробки поштових відправлень на умовах, встановлених Поштовою службою.
1.2. Послуга - послуга з приймання та обробки поштових відправлень Замовника, порядок надання якої визначається цим Публічним договором.
1.3. Поштова служба, Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ», зареєстрована в Єдиному державному реєстрі операторів поштового зв’язку 03.08.2022 року за № 175, що здійснює надання послуги на умовах, визначених цим Договором.
1.4. Замовник – юридична чи фізична особа, що подала Заявку на надання Послуги через веб-сервіс «EASYBOX» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/.
1.5. Документи Замовника або Поштові відправлення, адресовані Замовнику - для цілей цього Договору розуміються листи (в тому числі повернуті листи) та повідомленні про доставку і вручення, отримані на адресу Замовника, будь-яка інша письмова кореспонденція, отримана на адресу Замовника через сервіс віртуальної поштової скриньки «EASYBOX», яку Замовник вважає за доцільне виготовляти та відправляти користуючись послугами Виконавця.
1.6. Поштова скринька «EASYBOX» - для цілей цього Договору розуміється поштова скринька, що розміщується за адресою 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд.7, корп. 2 (далі по тексту – «Адреса поштової скриньки»), номер якої присвоюється Поштовою службою та повідомляється Замовнику на його електронну адресу.
1.7. Приймання поштових відправлень Замовника - для цілей цього Договору розуміється їх отримання працівником Поштової служби у відділенні Укрпошти за Адресою поштової скриньки «EASYBOX».

2. Загальні положення
2.1. Договір укладено відповідно до положень статей 633 та 634 Цивільного кодексу України.
2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов цього Договору.
2.3. Договір є обов’язковим для виконання Поштовою службою з дати його оприлюднення на офіційному сайті https://e-post.com.ua/ (далі по тексту – «Сайт»).
2.4. Для Замовника Договір є обов'язковим з моменту заповнення Заявки на Сайті та підтвердження приєднання до цього Договору.
2.5. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Поштовою службою Договору загалом та прийняття всіх істотних умов цього Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень статей 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
2.6. Безумовне та повне прийняття умов Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником дій, спрямованих на отримання Послуги, а саме передачі Замовником Поштовій службі Заявки на надання послуги та сплати першої абонплати за місяць.

3. Предмет договору
3.1. Виконавець на умовах та в порядку, визначених цим Договором, власними силами та засобами бере на себе зобов’язання із відкриття та обслуговування поштової скриньки Замовника, отримання поштових відправлень, адресованих Замовнику, як представник Замовника, у відділенні АТ «Укрпошта», обробки (сканування) прийнятих поштових відправлень (документів Замовника), відправки відсканованих документів Замовника на його електронну адресу, зберігання прийнятих поштових відправлень та їх пересилку на визначену Замовником адресу с визначеною Замовником періодичністю, а також надання інших пов’язаних послуг у відповідності з їх описом, переліком та на умовах, викладених в цьому Договорі, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити та прийняти надані послуги.
3.2. Обробка Документів Замовника здійснюється шляхом їх сканування, зберігання у форматі PDF, чорно-білому, з розподільчою здатністю 100 dpi та направлення Замовнику на визначену ним електронну адресу.
3.3. Кількість, порядок та строки обробки та зберігання документів Замовника визначаються Замовником при подачі Заявки на відкриття поштової скриньки «EASYBOX» (приєднання до Публічного договору), зразок якої наведено у Додатку 1 до цього Договору.
3.4. Електронні копії Документів Замовника зберігаються на серверах Поштової служби протягом 30 календарних днів з дня їх створення, якщо інше не обумовлено Замовником при подачі Заявки.
3.5. З метою приєднання до цього Договору та початку отримання Послуги Замовник використовує веб-сервіс «EASYBOX» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/.
3.6. Виконавець з метою виконання цього Договору:
3.6.1. підтримує функціонування сервісу «EASYBOX» в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень;
3.6.2. надає цілодобовий доступ до веб-сервісу «EASYBOX» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/.

4. Умови та порядок надання послуг
4.1. Замовник:
4.1.1. замовляє послугу «EASYBOX», заповнюючи та відправляючи Поштовій службі Заявку за допомогою веб-сервісу за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/;
4.1.2. при оформленні Заявки сплачує авансом абонплату за послугу за місяць;
4.1.3. контролює надходження сканованих Документів Замовника на вказану в Зая’вці електронну пошту;
4.1.4. оплачує рахунки-фактури, виставлені Виконавцем за результатами надання послуг у звітному місяці.
4.2. Виконавець:
4.2.1. Відповідно до отриманої від Замовника Заявки відкриває Замовнику поштову скриньку «EASYBOX» та обслуговує її протягом всього терміну дії Договору;
4.2.2. приймає кореспонденцію Замовника, що надходить на його поштову скриньку «EASYBOX» та веде її облік;
4.2.3. щоденно, не пізніше 1 робочого дня з моменту отримання кореспонденції Замовника сканує всі отримані Документи Замовника в формат PDF, чорно-білий, з розподільчою здатністю 100 dpi, та направляє їх на електронну пошту, вказану Замовником у Заявці (кожен документ Замовника в окремому електронному листі);
4.2.4. зберігає та/або знищує Документи замовника в строки та порядку, визначеному в Заявці Замовника;
4.2.5. здійснює періодичну (відповідно до Заявки Замовника) пересилку Документів Замовника на поштову адресу, вказану Замовником в Заявці;
4.2.6. веде облік наданих послуг та формує щомісячні акти виконаних робіт та виставляє рахунки-фактури на оплату послуг за звітний місяць та абонплати за наступний місяць;
4.3. У разі виникнення обставин повного чи часткового невиконання зобов’язань по цьому Договору чи ризиків такого невиконання, Сторони зобов’язані проінформувати одна одну у електронній формі негайно на електронні адреси, вказані в цьому договорі та Заявці.

5. Вартість договору та порядок розрахунків
5.1. Загальна вартість послуг за місяць визначається, як сума вартості абонплати за обраним Замовником пакетом послуг та вартості додаткових наданих послуг відповідно до тарифів, що є невід’ємним додатком до цього Договору (Додаток 2) та розміщуються на Сайті.
5.2. Вартість послуг за доставку поштових відправлень (пересилку Документів Замовника) визначається згідно діючими Граничними тарифами на універсальні послуги поштового зв’язку, затвердженими відповідним рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та публікуються на веб-порталі АТ «Укрпошта».
5.3. Оплата за Договором здійснюється:
5.3.1. у вигляді передплати в розмірі абонплати за обраним Замовником пакетом послуг. Абонплата сплачується 1-й раз при подачі Заявки на приєднання до цього Договору. В подальшому вартість абонплати включається в рахунки-фактури, що виставляються Виконавцем;
5.3.2. у вигляді післяплати за надані послуги відповідно до виставлених Виконавцем рахунків-фактур щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
5.4. Розрахунки за Договором здійснюються Замовником у безготівковому порядку. Оплата за надані послуги за даним Договором здійснюється в національній валюті України.

6. Терміни та порядок передачі–приймання послуг
6.1. Виконавець надає послуги за цим Договором щоденно протягом строку дії Договору.
6.2. Інформування про обсяги наданих послуг здійснюється шляхом направлення Виконавцем Замовнику Актів прийому-здачі виконаних робіт на електронну пошту, вказану Замовником в Заявці.
6.3. У разі відсутності зауважень, направлених Замовником протягом 7 календарних днів з моменту отримання Акту прийому-здачі виконаних робіт на електронну пошту, послуги, надані Виконавцем, вважаються прийнятими.
6.4. Підписання Актів приймання-передачі наданих послуг здійснюється в електронній формі, з використанням електронних підписів Сторін.
6.5. У разі наявності зауважень зі сторони Замовника він письмово повідомляє про них Виконавця електронною поштою на електронну адресу, визначену цим Договором, з зазначенням повного переліку суттєвих зауважень. У такому разі Виконавець зобов’язаний розглянути зауваження Замовника, усунути недоліки та повторно надати послуги Замовнику.
6.6. Виконавець зобов’язується усувати виявлені недоліки виключно за власний рахунок.

7. Права та обов’язки сторін
7.1. Замовник має право:
7.1.1. в будь-який час отримувати інформацію від Виконавця про хід надання послуг за цим Договором через службу технічної підтримки Виконавця;
7.1.2. протягом всього періоду надання послуг здійснювати контроль якості їх надання;
7.1.3. достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши Виконавця на електронну пошту про це у строк не менше за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.
7.2. Замовник зобов’язаний:
7.2.1. приймати та оплачувати надані послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору;
7.2.2. сприяти Виконавцю в процесі виконання ним зобов’язань за цим Договором і забезпечити отримання Виконавцем інформації, необхідної для виконання умов за цим Договором;
7.2.3. у випадку, якщо для виконання завдань Виконавцю будуть необхідні додаткова інформація чи документи, надати їх в строк не пізніше ніж 3 (три) календарні дні з моменту їх запиту, при наявності у Замовника такої інформації або документів.
7.3. Виконавець має право:
7.3.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.
7.4. Виконавець зобов’язаний:
7.4.1. своєчасно та якісно надавати послуги відповідно до умов цього Договору;
7.4.2. усувати виявлені недоліки, що сталися з його вини, виключно за власний рахунок;
7.4.3. додержуватись строків надання послуг, вказаних у цьому Договорі;
7.4.4. надавати Замовнику усі документи, які засвідчують факт наданих послуг;
7.4.5. в ніякому разі не розголошувати відомості, які стали відомі йому в ході укладення та виконання цього договору;
7.4.6. укласти з кожним працівником, залученим до виконання цього Договору, угоди щодо нерозголошення будь-якої інформації, яка може стати відомою внаслідок надання послуг Замовнику.

8. Відповідальність сторін та вирішення спорів
8.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, вони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.
8.2. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
8.3. За порушення строків надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку у вигляді пені у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно наданих послуг за кожен день затримки.
8.4. За порушення строків оплати за надані послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % від суми несвоєчасно перерахованих грошових коштів за кожен день затримки.
8.5. У разі прострочення оплати Замовником наданих послуг більше ніж на 5 (п’ять) календарних днів Виконавець має право призупинити надання послуг до моменту погашення заборгованості Замовником.
8.6. Цей Договір регулюється Законодавством України і тлумачиться у відповідності до нього.
8.7. Будь-які суперечки, що виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди з будь-яких спірних питань, вирішення таких спорів проводиться у відповідності з чинним Законодавством України.
8.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли з даного Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо доведуть, що умови даного Договору порушені внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
9.2. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха, військові дії, пожежі, аварії, паводки, страйки, масові заворушення, природні катастрофи, акти органів влади, що впливають на виконання зобов’язань та всі інші події й обставини, які не залежать від волевиявлення Сторін.
9.3. Сторона, яка постраждала внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону телеграмою, телефаксом чи іншими доступними засобами як про настання обставин непереборної сили, їх можливу тривалість, так і про інші обставини, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань.
9.4. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про наявність форс-мажорних обставин іншу Сторону, то Сторона, яка постраждала від дії форс-мажорних обставин не має права на неї посилатися, крім випадку, коли сама обставина перешкоджає такому повідомленню.
9.5. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їх тривалості є відповідний сертифікат Торгово-промислової палати України та регіональними палатами.
9.6. На час дії форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від виконання зобов’язань за цим Договором до моменту усунення таких обставин.

10. Конфіденційність
10.1. Цей Договір та вся інформація, пов’язана з ним, вважаються конфіденційною інформацією. Виконавець зобов’язується не розкривати конфіденційну інформацію третім сторонам протягом терміну дії цього Договору, а також протягом трьох років після припинення терміну дії цього Договору.
10.2. Інформація не вважається конфіденційною, якщо на момент її отримання вона є публічною або стає такою не в результаті порушення цього Договору, яка є дозволеною до оприлюднення або розкриття письмовим дозволом Сторони, яка є отриманою від третьої особи, котра на законній підставі уповноважена її надавати.
10.3. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він є незалежним володарем/розпорядником відповідних персональних даних та виконав всі вимоги щодо створення, розпорядження, захисту, передачі вказаних персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, в т.ч. отримав від суб’єктів персональних даних згоду на обробку персональних даних або моє такі права на підставі будь-яких інших законних причин.
10.4. Уповноважені представники Сторін, які підписали цей Договір, підтверджують, що:
10.4.1. вони надають згоду на обробку своїх персональних даних Замовнику/Виконавцю з метою здійснення господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Замовника/Виконавця;
10.4.2. вони належним чином повідомлені про включення їх персональних даних до бази даних Замовника/Виконавця, про мету отримання та обробки своїх персональних даних та їх передачу третім особам;
10.4.3. умови їх згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про них до бази персональних даних та /або передачу будь-яким третім особам;
10.4.4. вони ознайомлені зі своїми правами, як суб’єктів персональних даних, відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.
10.5. Сторони зобов’язані забезпечити захист персональних даних, отриманих при виконанні цього Договору, від незаконної обробки, у тому числі від втрати, незаконного або випадкового знищення, а також від незаконного доступу до них в розумінні вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI. Виконавець використовує персональні дані виключно з метою виконання Договору.

11. Строк дії та порядок припинення дії Договору
11.1. Цей Договір вступає в силу з моменту приєднання до нього Замовника шляхом подачі Заявки через веб-сервіс «EASYBOX» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/ і діє протягом року (365 календарних днів) з дати приєднання, а в частині невиконаних зобов’язань – до їх повного виконання.
11.2. У разі відсутності заперечень Сторін, висловлених не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати завершення дії Договору, цей Договір вважається продовженим на наступний календарний рік.
11.3. Сторони вправі за взаємної згоди розірвати цей Договір достроково. Сторона, яка бажає розірвати цей Договір має направити іншій Стороні письмову пропозицію-повідомлення про намір розірвати Договір за 30 (тридцять) календарних днів до очікуваної дати розірвання.
11.4. Договір вважається розірваних через (тридцять) календарних днів після отримання повідомлення Сторони про розірвання Договору.
11.5. У разі дострокового розірвання цього Договору Виконавець має право на оплату за фактично надані Послуги.
11.6. У разі дострокового розірвання цього Договору Замовник має право отримати від Виконавця Послуги до моменту розірвання Договору.
11.7. У разі розірвання Договору Виконавець протягом 7 (семи) календарних днів після завершення розрахунків по Договору пересилає на адресу, вказану Замовником в Заявці, всі Документи Замовника.

12. Інші умови
12.1. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємними його частинами.

13. Адреса та банківські реквізити Поштової служби:


ТОВ «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ»
Адреса: вул. вул. Тютюнника Василя, буд. 5-а, м. Київ, 03150
IBAN: UA513390500000026008001125269 в АТ "КристалБанк", МФО 339050
код ЄДРПОУ 31055971
e-mail: inbox@e-post.com.ua

Редакція Договору від 03.11.2022 

Замовити поштову скриньку